Sport by měl dětem hlavně přinášet zábavu. Díky němu mohou získat pozitivní vztah k pohybu. Nedá se říct, že by byl některý sport pro děti vysloveně méně vhodný. Záleží vždy totiž na správném vedení. Přesto mezi sportovními aktivitami existují rozdíly. Při sportování dětí (a nejen jich) některé aktivity budují kondici a rozvíjejí tělo komplexním způsobem, jiné ho však mohou nevhodně a jednostranně přetěžovat. Je proto nutné vědět, co můžete od jednotlivých sportů vy i vaši potomci očekávat a čím mohou být sporty pro děti přínosné.
mladí fotbalisté
Není to nadsázka, když se tvrdí, že ideálním začátkem pro sportování dětí je už prenatální období. Pokud je nastávající maminka aktivní, ulehčí jí to nejen těhotenství a porod, ale také svým způsobem života ovlivňuje své ještě nenarozené miminko.

Sportování dětí: mělo by začít nejpozději v sedmi letech
Podle odborníků je důležité začít s pohybem co nejdříve, nejpozději do sedmi let věku dítěte. Sport pro děti znamená i možnost získání správných návyků. Díky němu se naučí například vhodnému a zdravému stravování a pravidelnému režimu. Také mnohem lépe odolávají stresu. Sportovci jsou totiž mnohem přizpůsobivější a ochotnější k aktivnímu překonávání překážek, než lidé, kteří se sportu nevěnují. Méně často také trpí nežádoucími návyky. Těmi může být například kouření, pasivní trávení volného času u televize anebo počítače, nadměrná konzumace alkoholu či požívání omamných látek. Přestože člověk později sportování třeba zanechá, mozek už je správně naprogramován a schopnost správné reakce a adaptability mu už zůstává.
dívka při sportu
Při sportování dětí je třeba dát pozor na přetížení
Existují samozřejmě sporty, se kterými se začíná již v časném předškolním věku. Je to například gymnastika, krasobruslení a často také lední hokej. U prvních dvou jmenovaných sportů se však takto brzy zahájená pravidelná příprava podepisuje na pohybovém aparátu a přichází na řadu také poměrně brzké ukončení aktivní sportovní kariéry díky postupným změnám tělesné stavby a již zmíněným zdravotním problémům.

Kdy začít se sportem u dětí?
Ohodnoťte příspěvek