Požadavky na tato prostředí platí v případě toho, kdy se klade absolutní důraz na čistotu. Přirozeně, že své odlišnosti budou mít různé podniky v jednotlivém odvětví, prostředí elektroniky, v automobilovém průmyslu, zdravotnictví nebo v prostorách, kde se nacházejí potraviny. Výroba čistých prostor je v tomto případě velmi důležitá, až stěžejní záležitostí. Jak ovšem zjistit, zdali je všechno v pořádku a podle stanovených norem? Na to existuje jediná odpověď a řešení. Norma ČSN EN ISO 14644-1 je v podstatě skvělá metodika, jak dosáhnout přesného měření množství částic ve vzduchu. Přirozeně jsou další specifické normy, které je dobré mít v absolutním pořádku, a používají se při validaci čistých prostorů. Pokud chcete zjistit, jak si vede vaše společnost a i pro případ kontroly na pracovišti, tak je nejlepší si nechat provést laboratorní testování, kdy obdržíte odbornou zprávu.

čisté prostory

Další důležitá směrnice

Směrnicí pro kvalitu stlačeného vzduchu je norma ISO 8573-1. Jedná se o uznávaný mezinárodní standard. Ten definuje třídy čistoty stlačeného vzduchu v závislosti na koncentraci pevných částic, vody a oleje. V podstatě je velmi důležitý pro průmyslové operace, které používají stlačený vzduch, protože stanoví minimální požadavky na kvalitu vzduchu. Přirozeně se jedná o to, že cílem, je zabránit škodlivým dopadům kontaminace. Za nejškodlivější se považuje voda a olej, které mohou pocházet z různých zdrojů, například chladicího systému, z kompresoru atd.

zkouška čistoty

Zjistěte si patřičné informace

Výroba čistých prostor se testuje podle normy podle ISO 14644-1 a stlačený vzduch dle ISO 8573-1. Jsou neoddělitelnou součástí v mnoha průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu nebo výroby plastů. Skutečně se vyplatí vyhledat informace o testování vzduchu a stlačeného vzduchu, zejména na webových stránkách laboratoří, které tyto testy provádějí, např. https://kvalifikace-validace.cz/ciste-prostory. Výsledkem vám budou nejen čisté a bezpečné prostory, ale rovněž důkladná zpráva o provedeném testování a především bezpečné prostředí.