Město Matera, které můžeme navštívit na jihu Apeninského poloostrova, obývají lidé již po celých devět tisíc let. První lidé, kteří na toto působivé místo přišli, osídlili zdejší jeskyně ve skalách. Později v průběhu staletí nad těmito jeskyněmi vybudovali unikátní stavby.
Matera v Itálii
Město Matera, které se rozkládá nad skalami, má svou zvláštní atmosféru, které na toto místo láká i filmaře. Mel Gibson tu například natáčel svůj působivý film Umučení Krista.
Novější část Matery připomíná jakékoliv jiné italské město.
·         Zdejší bulváry jsou zde lemovány velkými domy a paláci.
·          Kostely jsou vystavěny v různých slozích. Můžeme zde vidět kostely románské a barokní. Dokonce se mezi nimi objevilo i moderní obchodní centrum.
·         Na výstavním korzu, mezi náměstími Vittorio Veneto a Pascoli se kvečeru promenádují skupiny starších mužů a mladé páry.

Jakmile ale vyšplháme na vyhlídku poblíž paláce Lanfranchi, otevře se nám panoramatický a současně dramatický výhled. Pod vyhlídkou totiž spadá dolů strmý skalnatý sráz. Tento sráz, a rovněž jeho protilehlé svahy jsou chaoticky posety jeskyněmi a malými domky.

krása Matery
Jeskynní městečko

Tyto domy, které jsou na svazích okolo Matery, představují často pouze vylepšené, anebo dostavěné jeskyně. Mezi nimi se táhnou příkré uličky, na které potom navazují mnohá schodiště. Chodníčky a schody zde velice často vedou rovněž po střechách těchto staveb. Právě se díváte na Sasso Caveoso, tak se totiž jmenuje tato nejstarší část Matery. A za výčnělkem veliké skály můžeme narazit na další podobnou čtvrť s jeskyněmi, která se jmenuje Sasso Barisano. Spolu se tyto jeskynní komplexy nazývají Sassi di Matera, což znamená Kameny Matery.
ulička v Mateře
Tato oblast je naprosto světovým unikátem. Jedná se totiž o jedno z nejdéle trvale obydlených míst na světě. Podle zprávy UNESCO je Matera nejvýznamnější neporušená ukázka troglodytického osídlení v oblasti Středozemního moře, které je dokonale přizpůsobené okolnímu terénu a ekosystému.