V současné digitálně ovládané společnosti se některá slova stala naprosto běžnými výrazy, i když jsou přejatá, nebo běžně používaná v cizím jazyce. Ať je to internet, www, web, a podobná slova, už nikomu nepřijde divné, že se nejedná o slova ryze česká. Všichni jim normálně rozumí.

globální komunikace

Ale víte Vy vůbec, co doopravdy znamenají v překladu?

·         Kdyby se Vás někdo zeptal, co je zkratka www. Uměli byste zkratku vysvětlit? No, přece webovky, to asi nestačí.

·         Mohou se Vás zeptat, cože jsou tedy ty webovky. Stránky? Jako v knize? Ne, na internetu.

·         A co je v tom případě internet?

Na tyto otázky jsou největšími machry vlastní děti, kterým se nikdo nevyrovná. Pokud otec, nebo matka nejsou v tomto směru vydatně vzděláni, potom bývá jejich potomek krajně nespokojen. A pozor, s věkem jsou kladeny otázky s hlubším podtextem.
dětská radost

Nebudete přece dětem vykládat, že www je zkratka tří anglických slov World Wibe Web. Nebo byste je chtěli mystifikovat tím, že je to v podstatě internet? Prvnímu by nedokázaly porozumět a druhé vysvětlení je mylné.

Jak tedy na to?

Inu, přenechte to odborníkům ve škole, nebo v zájmových kroužcích. Vy, jako rodiče, splňte jen základní vysvětlení, že www je zkratka nějakých tří anglických slov, která vyjadřují službu na internetu, a hned potom odběhněte do nejbližšího centra volného času podat přihlášku pro své dítě do zájmového kroužku, který se týká těchto počítačových záležitostí.

Např. úžasná společnost Akademie programování dává široký prostor nejen Vašim dítkám, ale i Vám, rodičům, pedagogům, nebo jen lidem, kteří chtějí umět něco navíc. Proč by právě Vaše dítě nemohlo přijít na odpovědi pro své zvídavé otázky právě v takové, či podobné společnosti. Věk opravdu nerozhoduje. Naučit se programovat od těch nejtriviálnějších úkonů a naučit se rovnou logicky přemýšlet při bezvadné hře? To je přece skvělé! Výsledkem takového programování je ve finále vlastní fantazií vymyšlená hra, kterou si Vaše dítě může zahrát s Vámi.
chlapec a děvče u pc

Od těchto činností je už potom krůček k tomu, aby Vaše dítě dosáhlo uspokojení svých potřeb v podobě vědomostí a znalostí, které Vy jim dodat nemůžete.