Psychoterapeuti dnes nabízí psychologické služby pro jednotlivce, páry a netradiční partnerské vztahy, stejně jako pro rodiny, které se potýkají s problémy, které si možná (zatím) neuvědomují, že jsou již plně vybaveny k jejich zvládnutí.

Psychoterapie vám pomoci překonat překážky v oblasti:

 • Nevěry
 • Náprava manželství a rozvodu
 • Zármutku, truchlení a ztráty
 • Rodičovství a výchovy dětí
 • Problémů v dětství majícími přesah do současnosti
 • ADHD
 • Deprese
 • Úzkosti
 • Sexuality
 • Vyhoření a únavy

Existují párové a manželské vztahové problémy, jako je špatná komunikace, neustálé konflikty, nevěra a nesoulad v přáních, které vám psychoterapeut může pomoci překonat.

Vztahy jsou jádrem každé lidské zkušenosti. Lidé málokdy fungují ve vakuu a často se ocitají v interakci (nebo neinterakci) s lidmi kolem sebe. Každý jednotlivý člověk je výjimečný a jedinečný, barevně vymodelovaný do podoby, v jaké je dnes, širokým spektrem zkušeností, které prožil.

Během psychoterapie s vámi bude váš psychoterapeut pracovat na vytvoření trvalých řešení, postavených na vašich vlastních silných stránkách a zdrojích, která pomohou podpořit úspěch a změny ve vašem životě, které chcete vidět.
Existují 4 základní podoby terapie: individuální terapie, terapie vztahů, skupinová terapie, sexuální terapie a sexuologie.

Individuální terapie

Individuální terapie, jak už název napovídá, znamená, že sezení probíhá individuálně. Proběhne tolik nebo tolik sezení, kolik potřebujete k prozkoumání a vyřešení problémů, se kterými se můžete potýkat.
Ať už jsou vaše životní problémy jakékoliv, můžeme vám pomoci zvládnout těžká rozhodnutí, náročná dilemata a bolestivé situace, které si najdou cestu do vašeho prožívání.

Během individuální terapie budeme diskutovat o překážkách, kterým čelíte, a společně vymyslíte s psychologem kreativní způsoby, jak je překonat. Pomůžeme vám vytvořit trvalá řešení velmi reálných problémů, s nimiž se každý člověk někdy v životě setká.

lide se ucastni skupinove psychoterapie

Terapie vztahů a vztahové poradenství

Řekněme si to hned. Na vašem vztahu záleží. Ať už se jedná o vztah s manželem, partnerem, šéfem, dětmi, rodiči nebo dalšími. Ať už dokážete své neshody řešit společně, nebo každý zvlášť. Ať už vás spojuje, nebo ne. Jedná se o účinný terapeutický prostředek pro zlepšení intimity, komunikace a celkového zdraví vašeho vztahu (vašich vztahů), ať už tyto vztahy vypadají jakkoli.

Urovnávání rozdílů ve vztazích, prosazování nebo vyjednávání o našich potřebách a objevování našich hodnot může být za nejlepších okolností náročné. V průběhu času se hodnoty, potřeby a očekávání mohou často dramaticky měnit. Někdy se objevují otázky jako např:

 • Individuální rozdíly
 • Špatná komunikace
 • Sexuální a citová intimita
 • Finanční potíže
 • Životní stresory

…nebo jen rozdílné a měnící se potřeby mohou stát v cestě k naplněnému vztahu, po kterém toužíte.

Terapeut vám může pomoci tím, že vám anebo vašemu partnerovi či partnerům poskytne bezpečné prostředí, ve kterém můžete prozkoumat základní otázky důležité pro zdravý vztah, a pomůžeme vám nastolit nové způsoby, jak být spolu a užívat si jeden druhého. Díky tomu je možné znovu navázat nebo obnovit důvěru, lásku a sexuální intimitu, které jste kdysi sdíleli, a nastoupit cestu k uzdravení.
Psychoterapie může také pomoci párům společně ukončit manželství, stát se partnery pro společné rodičovství a pomoci vyjednat potřeby rozvodu. Terapie může manželstvím pomoci uzdravit se a vzkvétat, stejně jako je uzdravit a rozdělit.

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie může být velmi důležitou součástí psychického zdraví a pohody. Dynamika skupinové terapie poskytuje fantastickou příležitost a prostředí pro pochopení sebe sama ve vztahu k ostatním.

Problémy mohou zahrnovat problémy s komunikací, sociálními dovednostmi, vztahy, pocity izolace, stres a další. Připojení ke skupině cizích lidí může zpočátku znít zastrašujícím způsobem, ale skupinová terapie poskytuje vztahové výhody, které individuální terapie nemusí mít. Ve skutečnosti jsou členové skupiny téměř vždy překvapeni, jak obohacující může být skupinová zkušenost.
Skupina vám může pomoci:

 • Pěstovat autenticitu
 • Získat podporu a zpětnou vazbu
 • Získat nadhled a vhled
 • Zlepšit sebeúctu
 • Budovat sociálních dovedností
 • Budovat lepší vztahy

Možná jste dospěli do bodu, kdy jste připraveni být autentičtější a zranitelnější sdílením svého příběhu v afirmativním prostoru, kde budete viděni a potvrzeni. Ať už se potýkáte s čímkoli, pravidelné rozhovory a naslouchání druhým vám pomohou uvést vlastní problémy do správné perspektivy. I když členové skupiny poskytují bohatou rozmanitost pohledů, často se ostatní členové skupiny potýkají s podobnými problémy. Můžete mít pocit, že jste jediní, kdo se potýká s problémy – ale není tomu tak.