Pokud se pokládáte za milovníky historie, umění i romantické atmosféry křivolakých uliček, rozhodně vám doporučujeme navštívit Chorvatský Trogir. Toto přímořské lázeňské město se po více než dvou tisíciletích své existence dostalo na Seznam světového dědictví UNESCO. Celý trogirský ostrov je možné obejít pěší chůzí za půl hodiny. Pouze tak si můžete vychutnat historické centrum tohoto pohádkového města.
chorvatský záliv
·         Na nejvyšším místě historického centra Trogiru se rozkládá ve výšce úctyhodných sedmačtyřiceti metrů nad mořem takzvané Kozí město, které je nápadné také vrcholem věže katedrály. Staří Řekové toto místo založili ve třetím století před naším letopočtem, a pojmenovali jej Tragurion, což v překladu znamená kozí vrch. Původ jména je nejspíše odvozen od množství rohatých koz, které zde v dobách minulých pobíhaly po okolních kopcích na pevnině.
·         Zbytky helénistických uliček, jež na sebe kolmo navazují, se dají v Trogiru rozeznat ještě v dnešních dobách. Jsou však tak spletité, že má turista co dělat, aby se v těchto křivolakých uličkách neztratil.
Ostrůvek, který je k vidění v Trogirském průlivu, a který je vmáčknutý mezi pevninu a nedaleký ostrov Čiovo, je sotva půl kilometru dlouhý a polovinu té vzdálenosti široký. Na tomto ostrůvku se nacházejí dva mosty přes průliv.  
·         Jeden z mostů spojuje historické centrum Trogiru s pevninou.
Druhý z mostů spojuje Trogir s ostrovem Čiovo.

pohled na Trogir
Ostrov Čiovo

Tento ostrov byl v minulosti oblastí, která byla určena pro lidi nakažené morem, anebo pro uprchlíky. V současné době je naopak ostrov Čiovo oblíbenou prázdninovou destinací. Na pobřeží tohoto nevelkého ostrůvku leží dva trogirské jachtařské přístavy. Zde je možné nasednout na lodě, které vás vezmou na jednodenní výlet k ostrovům Drvenik Mali, Drvenik Veli a Šolta. Tyto ostrovy jsou ještě dnes civilizací téměř nedotčeným rájem.