1.       Koloseum v Římě
Stavba Kolosea byla zahájena roku 72 za vlády císaře Vespasiána. Dokončena byla o osm let později. Amfiteátr měl být zhmotněním slávy římské říše. Uvnitř se odehrávaly krvavá představení, tedy gladiátorské hry či zápasy se zvířaty. Dokonce byl někdy i prostor zaplaven vodou, aby se zde mohly přehrávat námořní bitvy! Do Kolosea se vešlo až padesát tisíc diváků.

2.       Alhambra ve Španělsku
Maurští panovníci Granady nechaly tento komplex paláců a pevnosti vystavět v době, kdy byli ohrožení pronikajícím křesťanstvím, tedy na přelomu 13. a 14. století. Název je odvozen od sluncem vypálených cihel ze štěrku a jílu, které byly použity ke stavbě vnějších zdí. V překladu se stavba nazývá Rudý hrad.

3.       Machu Picchu v Peru
Město na hoře zvané stará hora – Machu Picchu nechal vládce Inků Pachacútec postavit mezi lety 1460 – 1470. Leží vysoko v Andách, hluboko v amazonské džungli. Incká říše byla zničena Španěly a na Machu Picchu, které bylo tvořeno chrámy, zahradami lázněmi se zcela zapomnělo. Znovuobjeveno bylo až roku 1911.
sochy a příroda
4.       Sochy na Velikonočním ostrově
Pětadvacet soch, které pravděpodobně postavili Polynésané, objevil roku 1722 Holanďan Jakob Roggeveen. Objeveny byly na Velikonoční neděli! Sochy vznikaly mezi 10. a 16. stoletím a známy jsou pod jménem Moai. Český vědec Pavel Pavel objasnil před lety záhadu, jak dokázali obyvatelé několik tun vážící sochy zvednout, dodnes je za to ve světě uznáván.
taj mahal
5.       Tádž Mahal v Indii
Tato monumentální stavba není chrámem, nýbrž hrobkou! Leží na okraji indického města Ágra a nechal ji vystavět císař Šáhdžahán pro svou manželku, která zemřela při porodu. Stavba pětasedmdesát metrů vysokého mauzolea trvala dvaadvacet let, dokončena byla roku 1653. Tádž Mahal je vystavěn z bílého mramoru, povrch je zdoben polodrahokamy. Kaligrafická výzdoba je pak z černého mramoru. Síť vodních kanálů jen umocňuje symetrickou dokonalost stavby!

6.       Velká čínská zeď
Napříč severní Čínou se táhne systém opevnění proti mongolským nájezdníkům. Dnešní podobu získala zeď v období mezi 14. a 17. Stoletím za dynastie Ming. Její délka je 6 700 kilometrů a místy dosahuje až do výšky jedenácti metrů! Jedná se o jedinou lidskou stavbu viditelnou z vesmíru!

7.       Neuschwanstein v Německu
Bavorský zámek nechal postavit pravděpodobně šílený panovník, Ludvík II. Bavorský. Milovník historie a romantismu nechal postavit tento skvost mezi zámky a paláci uprostřed jezer a hor. Postaven byl také proto, aby sloužil jako monumentální scéna pro opery Richarda Wagnera.