Nebudeme si nic nalhávat, finanční účetnictví kit.cz je základem každého podniku. Všechny firmy jej musí dle zákona vést a podle něj jsou také počítány daně, které odvádí. Nejsou však jen nástrojem, kterým si vláda kontroluje, zda ji neokrádáme. Přináší cenné informace i podniku.účetní při práci

Tou hlavní je samozřejmě to, zda jsme dosáhli v uplynulém období zisku, není to však to jediné, co zde můžeme nalézt. Je tu také fakt, že pečlivým studiem nákladů můžeme zjistit, kde bychom mohli ušetřit, případně kde máme nějaký nevyužitý potenciál.

Je tedy v zájmu všech, aby účetnictví bylo správně a pečlivě vedeno. Jak toho ale dosáhnout? Je zde několik možností. To, kterou zvolí, závisí zcela na volbě podniku. Než se ale rozhodneme, je potřeba uvážit mnoho věcí. Tou první je, jak velká je naše firma a kolik finančních transakcí za měsíc máme. Tou další jsou samozřejmě naše finanční možnosti. A v neposlední řadě i to, co pro nás bude nejvýhodnější.

První, a pravděpodobně nejběžnější možností, je mít vlastní účetní. Výhody jsou samozřejmě jasně patrné – bude se moci soustředit pouze na váš podnik, který navíc podrobně zná, má patřičné vzdělání a praxi.

Na druhou stranu je tu fakt, že toto řešení je prakticky nejdražší. Navíc sebou přináší i jistá rizika. Účetní totiž bude potřebovat místo, kde bude moci pracovat. To znamená kancelář vybavenou nejen nábytkem, ale i počítačem, ve kterém bude případně jeden z účetních programů.staré účetní záznamy

Dále je tu fakt, že může onemocnět, a to třeba zrovna v době uzávěrky. Je tedy nutné mít připravenou alternativu pro takový případ, například najmout více účetních. Také je tu fakt, že jako zaměstnanec bude muset být řádně vedená i placená, a to včetně dovolené. To samozřejmě znamená další náklady.

Pokud si tedy myslíte, že účetní na plný úvazek nepotřebujete, můžete navázat spolupráci s externí firmou, která se tímto oborem zabývá. Zkrátka budete schraňovat veškeré faktury a v době před uzávěrkou je tam odnesete. Ve firmě je zpracují a vy dostanete už jen výsledek.

I zde jsou samozřejmě nevýhody – předně za tyto služby je potřeba platit. Také je tu fakt, že nebudou mít na starosti jen váš podnik, takže je možné, že budete muset na výsledky nějakou dobu čekat.

Poslední možností je vést si evidenci sám. Zde je největší výhodou samozřejmě cena. Je to vhodné především pro skutečně malé, rodinné firmičky.

Problém může nastat, pokud nemáte odpovídající vzdělání. Také je tu větší pravděpodobnost, že se někde spletete či něco špatně spočítáte. Ovšem pokud vás tlačí cena, je to nejspíše jediné možné řešení.

Jak vidíte, možností je spoustu, a je jen na vás, kterou si vyberete. Jen se pečlivě rozmyslete, ať zvolíte tu pravou. Koneckonců, jde o budoucnost vaší firmy!