Pokud je někdo vlastníkem velké nebo aspoň větší firmy, mohlo by se zdát, že vede záviděníhodný život. Taková firma přece musí hodně vydělávat, když se tak rozrostla, a její majitel si tak zákonitě musí žít jako v bavlnce.
Ovšem je tomu doopravdy tak?
Jistě, je pravděpodobné, že si dotyčný šéf přijde na slušné peníze, ale že by to bylo bezstarostné žití, to se určitě až tak docela s jistotou tvrdit nedá. Zejména má-li dotyčný podnikatel v oné firmě i podniková vozidla nebo jinou podobně mobilní techniku.stavební stroj
I když je v tomto utopen nemalý majetek – nebo možná právě proto – nedá to dotyčnému nejednou logicky spát. Protože se taková vozidla přinejmenším v průběhu pracovní doby často ztrácívají z dohledu. A potom jenom čert ví, co se s nimi děje. Zda jsou řádně využívána, zda nedochází k nějakým nechtěným ztrátám nebo si dokonce někdo nepřilepšuje na úkor majitele.
A že těch možností, jak zneužít firemní vozidlo či stavební stroje, je! Jenom tak namátkou:

  • Dají se s nimi uskutečňovat černé jízdy.
  • Dají se z nich krást díly, pohonné hmoty, vybavení,…
  • Dá se tu nejednou i rovnou natankovat na účet firmy do soukromého vozu.
  • Dá se oné nekontrolovanosti využít někde při melouchu.
  • A tak dále a tak podobně.

Zaměstnanci, kteří taková vozidla používají, jsou tudíž po celou dobu, kdy nejsou pod přímou kontrolou, v pokušení. A často neodolají. A firma aby na to posléze doplácela, prodělávala na tom.práce na stavbě
Tak je tomu ale pouze v případě, že není pro onu zmíněnou techniku pořízen GPS monitoring vozidel. Obstará-li si totiž majitel firmy tento, je jeho podnikání o poznání snazší. Díky tomuto systému si totiž může nastavit požadované parametry a pak už stačí jenom sledovat, co se děje. Při čemž nemusí běhat za každým ze svých vozidel ani si nemusí najímat soukromé detektivy. Stačí se usadit u počítače, zadat přihlašovací údaje a rázem se v reálném čase či ze záznamu, to jak je mu libo, dozví, jak se přesně věci mají.
A pak už je jeho podnikání skutečně záviděníhodné.