Tento termín je pro mnohé naprostou neznámou. Jde přitom o šikovné spojení anglických slov advertisement a editorial. Přeneseně řečeno, jedná se o placený redakční produkt, který se používá při reklamních kampaních. Cílem tohoto prvku, který má nejčastěji podobu článku, je představit nějaký produkt či službu, vyzdvihnout jeho výhody, případně informovat čtenáře o dalších vlastnostech daného předmětu. Důležité přitom je, že jde o prvek, který nese výrazné prvky redakčního obsahu – tomuto obsahu je také advertoriál chce přiblížit.

img_a375731_w1931_t1587373053

JINÁ FORMA NEŽ PSANÁ

v podobě článku, je například reklamní spot v televizi. Krátký rozsah, maximum informací, a to vše ve formě, která je pro posluchače, diváka nebo čtenáře, co nejvíce zajímavá.

PR článek a advertoriál není to stejné
Možná si říkáte, že popisu advertoriálu odpovídá PR článek. Ačkoliv se vybízí si o tomto prvku myslet, že jde jenom o jiné pojmenování PR článku, ve skutečnosti je tomu naopak. Většina článků, které jsou označovány právě jako PR články, jsou ve skutečnosti advertoriály. Cílem tohoto předmětu totiž není jenom navázat nějaký určitý kontakt se čtenářem, ale důraz je zde kladen i na reklamu daného předmětu.

img_a375731_w1931_t1587373074

Naprosto stejné platí o článcích, které jsou používané pro získávání zpětných odkazů – linkbuilding. Zpětné odkazy a jejich získávání jsou úzce spjaté se SEO,
tedy optimalizací pro vyhledávače. I zde mohou hrát advertoriály určitou roli,
avšak je nezbytné rozlišovat mezi sebou jednotlivé nástroje k získávání
zpětných odkazů, přičemž advertoriál není vždy to nejlepší, co je možné při
optimalizaci pro vyhledávače použít. Platí zde určitá omezení, které je třeba
brát v potaz:
      
              Penalizování od Google = v určitých ohledech jsou advertoriály brány jako nekalé praktiky při získávání zpětných odkazů, a proto jejich použití může být dokonce kontraproduktivní, důvodem je totiž obsažená reklama ve článcích


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup