Japonsko, známé jako „země vycházejícího slunce“ se rozkládá na čtyřech ostrovech s celkovou rozlohou 380 tisíc kilometrů čtverečních. Celý stát je rozdělený na 47 prefektur. Nejvýznamnější z nich je skoro třináctimiliónová moderní oblast Tokia.
Japonsko je skutečně jedinečná země. Nikde jinde na světě neuvidíte tak markantní rozdíl, mezi pozůstatky z minulých dob a moderním způsobem života!
Japonsko je konstituční monarchií s parlamentním systémem vlády. Založen byl již v roce 1889 a patří mezi nejstarších ve východní Asii. Hlavou státu je císař, ale jeho moc je pouze protokolární.  
Předkové dnešních Japonců pocházejí pevninské části Asie. První známky osídlení, ale pochází již z doby kamenné. Deset tisíc let před Kristem v zemi začala působit kultura Džómon, které se připisují úplně první keramické nálezy na světě.
V Japonsku žije celkem 130 miliónů obyvatel, což při rozloze země znamená, že na jednom kilometru čtverečním žije průměrně asi 340 osob. Více než tři čtvrtiny obyvatel bydlí v rozlehlých městech při pobřeží čtyř hornatých a zalesněných ostrovů.Tak jako západní státy Evropy, tak i Japonsko trápí stárnoucí populace. Zhruba čtvrtinu obyvatel tvoří lidé starší 64 let.
Specifikem Japonska je, že se zde hovoří výhradně japonsky. Jinými jazyky se zde prakticky nedomluvíte.  

Minimum cizinců

Japonskoaje známé složitou imigrační politikou a zakládá si na silné celistvosti etnika. Cizinci tvoří jen minimum populace, mezi nimi převládají Číňané, Korejci, Brazilci a Filipínci. Část populace tvoří pracovníci zahraničních firem, které zde mají své pobočky.

Disciplína a přísná výchova

 
A specifičtí jsou i jeho občané. Japonci jsou známí svou přísnou výchovou a disciplínou, precizností, důrazem na hygienu a společenské chování. Celá společnost se řídí pevnou společenskou a zaměstnaneckou hierarchií, jejíž původ sahá daleko do minulosti. Velká část místních tradic je však v současnosti ohrožena západními zvyklostmi.

 

Japonské náboženství

 

Speciální je pro Japonsko i jeho vlastní náboženství zvané šintoismus. Náboženství klade důraz na mystiku a úctu k přírodě. Společně s buddhismem se k němu hlásí více než čtyři pětiny místních obyvatel.

 

Přírodní katastrofy

 

Japonsko leží v oblasti, kterou často postihují ničivé přírodní katastrofy. Jde zejména o tajfuny a další hrozbu představují neobvykle častá zemětřesení. Země leží na hranicích minimálně tří tektonických desek.

 

Hospodářství

Japonské hospodářství z velké části tvoří produkce automobilů a spotřební elektroniky. Další významnou složkou ekonomiky je rybolov. Ryby tvoří společně s rýží hlavní část tamních jídelníčků.

Jak se domluvíte v Japonsku?
Ohodnoťte příspěvek